YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

  1. Inđônêxia tuyên bố độc lập.

  2. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập.

  3. Nước Cộng hòa Cuba ra đời.

  4. Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tuyên bố thành lập.

  • A. 1-3-4-2.
  • B. 1-3-4-2.
  • C. 1-4-3-2.
  • D. 1-2-3-4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: sắp xếp.

  Cách giải:

  1. Inđônêxia tuyên bố độc lập. (17-8-1945)

  2. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập. (2-12-1975)

  3. Nước Cộng hòa Cuba ra đời. (1-1-1959)

  4. Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tuyên bố thành lập. (8-8-1967)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA