YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

  1. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

  2. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản.

  3. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  4. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

  • A. 1-2-3-4
  • B. 4-2-1-3
  • C. 4-2-3-1
  • D. 1-3-4-2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: sắp xếp.

  Cách giải:

  1. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. (1921)

  2. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản. (25-12-1920)

  3. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. (6-1925)

  4. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp. (2-1919)

  VDOC

Mã câu hỏi: 33436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)