YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng xác định trong thời kì 1936- 1939 là

  • A. đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.
  • B. chống đế quốc và chống phong kiến.
  • C. đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng.
  • D. chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 100.

  Cách giải:

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7-1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA