YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

  • A. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”.
  • B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
  • C. “Giải phóng dân tộc” và “Tịch thu ruộng đất của Việt gian”.
  • D. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: sgk trang 91-93, suy luận.

  Cách giải:

  Trong những năm 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra ảnh hưởng nặng nề đến các nước tư bản, trong đó có Pháp. Để bù đắp những thiệt hại đó, Pháp phải tăng cường khai thác và bóc lột ở thuộc địa. Nhân dân Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, vừa phải chịu ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp nên đời sống khổ cực. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, trong đó có hai mẫu cơ bản là: mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

  Lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp với hai nhiệm vụ chính đó là: chống Pháp giành độc lập dân tộc và đánh đổ phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày. Nhiệm vụ này tương ứng với hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc”“Ruộng đất dân cày”

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>