YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào yêu nước của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất thất bại chứng tỏ điều gì?

  • A. Độc lập dân tộc gắn liền với vấn đề dân chủ.
  • B. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  • C. Độc lập dân tộc không gắn liền với giải phóng giai cấp.
  • D. Độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa tư bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải:

  Tầng lớp tư sản, tiểu tư sản xuất hiện vào đầu thế kỉ XX, dưới ảnh hưởng của Tân thư, Tân báo của Trung Hoa cổ động cho tư tưởng dân chủ tư sản. Các sĩ phu yêu nước thức thời này đã tiếp nhận tư tưởng đó một cách nồng nhiệt. Đồng thời, những thành công của cuộc Duy tân Minh Trị (1868) càng củng cố niềm tin của họ vào con đường cách mạng tư sản.

  Trong phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX tiêu biểu nhất là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

  - Phan Bội Châu chủ trương tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang học tập tại các trường Nhật Bản.

  - Phan Châu Trinh: dựa vào Pháp để tiến hành cải cách.

  Kết quả cuối cùng:

  - Chính phủ Nhật Bản lại câu kết với thực dân Pháp trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh Phan Bội Châu => Phong trào Đông Du tan rã.

  - Phong trào của Phan Châu Trinh sau đó bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội => thất bại.

  => Như vậy, Phong trào yêu nước của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất thất bại chứng tỏ độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa tư bản.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA