YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 đến cách mạng nước ta?

  • A. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.
  • B. Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ khởi nghĩa chín muồi.
  • C. Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương.
  • D. Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa thật sự chín muồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 112, suy luận, loại trừ.

  Cách giải:

  Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Đinh Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ngày 12-3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, Bản chỉ thị nhận định:

  - Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc, song những điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi.

  - Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.

  - Thay khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>