YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm quyết định giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

  • A. có quan hệ gắn bó với nông dân.
  • B. bị nhiều tầng áp bức bóc lột.
  • C. có hệ tư tưởng tiến bộ soi đường
  • D. kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: đánh giá.

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, với lực lượng đông đảo và phát triển nhanh chóng giai cấp công nhân đấu tranh mạnh mẽ chống thực dân Pháp, dần tiếp thu ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lê-nin (tư tưởng cách mạng vô sản) đã thay đổi tư tưởng của giai cấp công nhân, chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác. Đây cũng là đặc điểm quan trọng chứng tỏ công nhân là giai cấp tiên tiến, có khả năng lãnh đạo cách mạng chứ không phải giai cấp nào khác.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA