YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng cho đoạn trích sau: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đổi lại được”.

  • A. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 5-1941.
  • B. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12-3-1945.
  • C. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939.
  • D. Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1940.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: liên hệ.

  Cách giải:

  Nhận định về tình hình cách mạng nước ta lúc đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giai quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA