YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt về hình thức đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 so với thời kì 1930 - 1931 là

  • A. kết hợp đấu tranh ngoại giao với vận động quần chúng.
  • B. kết hợp đấu tranh công khai với nửa công khai.
  • C. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
  • D. kết hợp đấu tranh nghị trường và đấu tranh vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: So sánh.

  Cách giải:

  Hình thức đấu tranh của:

  - Phong trào 1930 - 1931: phong trào công nông phát triển tới đỉnh cao. Các cuộc đấu tranh, biểu tình đòi quyền lợi của công nhân, nông dân diễn ra liên tiếp.

  - Phong trào 1936 - 1939: Hình thức đấu tranh đa dạng, biểu tình, mít tinh, chủ yếu là đấu tranh chính trị, không có đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. Kết hợp hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA