YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

  1. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

  2. Nhật xâm lược Đông Dương.

  3. Mặt trận Việt Minh ra đời.

  4. Nhật đảo chính Pháp.

  • A. 1-3-2-4.
  • B. 3-4-2-1.
  • C. 2-3-4-1.
  • D. 4-1-3-2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sắp xếp.

  Cách giải:

  1. Cao trào kháng Nhật cứu nước, (tháng 3 đến giữa tháng 8/1945)

  2. Nhật xâm lược Đông Dương. (1940)

  3. Mặt trận Việt Minh ra đời. (19/5/1941)

  4. Nhật đảo chính Pháp. (9/3/1945)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA