YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh và châu Phi là

  • A. Sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú
  • B. Đều nhằm lật đổ các chính phủ độc tài, lập ra các chính phủ dân tộc dân chủ
  • C. Đều chỉ do giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo phong trào cách mạng
  • D. Có một tổ chức lãnh đạo chung
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Tiêu chí so sánh

  Châu Phi

  Mĩ Latinh

  Giai cấp lãnh đạo (C)

  Tư sản dân tộc

  Vô sản và tư sản dân tộc

  Nhiệm vụ cách mạng (B)

  Chống chủ nghĩa thực dân cũ

  Chống thực dân kiểu mới

  Hình thức đấu tranh (A)

  Đấu tranh chính trị hợp pháp và thương lượng

  Nhiều hình thức đấu tranh phong phú (bãi công, nổi dậy, đấu tranh vũ trang)

  Sự phát triển kinh tế sau chến tranh

  Hầu hết các nước đêu đứng trước nhiều vấn đề khó khăn

  Bộ mặt đất nước thay đổi khác trước. Một số nước trở thành nước công nghiệp mới (Nics)

  Chỉ ở châu Phi mới có một tổ chức lãnh đạo chung. (D)

  => Điểm giống nhau của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh là đều sử dụng hình thức đấu tranh phong phú.

  VDOC

Mã câu hỏi: 33425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)