YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do Trần Phú soạn thảo, hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Đông Dương phải thực hiện theo thứ tự là

  • A. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
  • B. đánh đổ đế quốc, đồng thời đánh đổ phong kiến.
  • C. đánh đổ bọn tay sai, phản cách mạng, sau đó đánh đổ đế quốc.
  • D. đánh đổ đế quốc, sau đó đánh đổ phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang 95

  Cách giải:

  Luận cương chính trị của Đảng (10-1930) đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA