AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào sau đây không phải của xu thế toàn cầu hóa?

  • A. sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.
  • B. sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.
  • C. sự phát triển và những tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • D. sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 69.

  Cách giải:

  Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là:

  - Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

  - Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

  - Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.

  - Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>