YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc đảo chính Pháp ngày 9/3/1945 của phát xít Nhật là gì?

  • A. Mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày càng trở nên gay gắt.
  • B. Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
  • C. Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương đang ráo riết hoạt động.
  • D. Phát xít Nhật đang bị phản công ở Thái Bình Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk trang 112.

  Cách giải:

  Đầu năm 1945, trên đường Hồng quân Liên Xô tiến đánh Béclin - Sào huyệt cuối cùng của phát xít Đức - một loạt nước châu Âu được giải phóng.

  Ở Mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, quân Đồng minh giáng cho quân Nhật những đòn nặng nề.

  Ở Đông Dương, lực lượng quân Pháp theo phái Đờ Gôn ráo riết hoạt động, chờ thời cơ phản công quân Nhật.

  => Mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày càng gay gắt => Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính lật đổ Pháp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA