AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

       1. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào.

       2. Liên Xô tuyên chiến với Nhật.

       3. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”.

       4. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào.

  • A. 4-1-3-2.
  • B. 3-4-2-1.
  • C. 2-3-4-1.
  • D. 1-3-2-4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sắp xếp

  Cách giải:

  1. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào. (16 đến 17-8-1945).

  2. Liên Xô tuyên chiến với Nhật. (8-8-1945)

  3. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”. (13-8-1945).

  4. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào. (14 đến 15 tháng 8-1945).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA