AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13 Hz. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d1 = 12 cm, d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa điểm M và đường trung trực của AB còn 1 cực đại khác nữa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

  • A. 52m/s         
  • B. 52cm/s                  
  • C. 26cm/s          
  • D. 26m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>