AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi f1 là tần số của dòng điện xoay chiều 3 pha, ,f2 là tần số của từ trường quay của dòng điện xoay chiều 3 pha, f3 là tần số quay của rôto của động cơ điện. Quan hệ giữa f1, f2, f3 là: 

  • A. f1 = f3< f2        
  • B. f1 = f3> f2          
  • C. f1 = f2> f3    
  • D.  f2 = f3> f1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>