AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi: 

  • A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.      
  • B. Lực tác dụng đổi chiều.
  • C. Lực tác dụng bằng không.      
  • D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>