AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Trong đoạn mạch RLC, nếu giảm tần số hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch thì: 

  • A. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.    
  • B. Điện trở tăng.
  • C. Tổng trở tăng..          
  • D. Dung kháng tăng và cảm kháng giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>