YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn điểm âm S phát sóng âm truyền trong một môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm. Tại điểm A cách S 1 m, mức cường độ âm là 70 dB. Tại B có mức cường độ âm là 30 dB thì B cách S một khoảng 

  • A. 50 m              
  • B. 10 m             
  • C. 100 m              
  • D. 5 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>