AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình dao động của một chất điểm có dạng x = A cos (ωt). Gốc thời gian đã được chọn là? 

  • A.  lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng  ngược chiều dương
  • B. lúc chất điểm có li độ x = -A.
  • C. lúc chất điểm có li độ x = +A.
  • D. lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA