AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng được hình thành bởi: 

  • A. Sự giao thoa của 1 sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo 1 phương.
  • B. Sự tổng hợp của 2 sóng tới và sóng phản xạ truyền khác phương.
  • C. Sự tổng hợp trong không gian của hai hay nhiều sóng kết hợp.
  • D. Sự giao thoa của hai sóng kết hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>