AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 30 dB và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 

  • A. 10000 lần.            
  • B.  1000 lần.          
  • C. 30 lần.            
  • D. 2 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>