AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sóng dừng trên dây có một đầu tự do có bước sóng là λ. Khoảng cách gần nhất từ điểm nút đến đầu tự do là 2,5 cm. Giá trị λ bằng 

  • A. 10 cm       
  • B. 25 cm          
  • C. 5 cm               
  • D. 20 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>