ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha ? 

  • A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng.
  • B. Động cơ họat động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay.
  • C. Tốc độ góc của khung quay luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
  • D. Tốc độ góc của khung quay luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>