AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất  nhỏ nhất. 

  • A. Mạch chỉ có R hoặc mạch R,L,C nối tiếp có cộng hưởng điện.
  • B. Mạch chỉ có R và L mắc nối tiếp.
  • C. Mạch chỉ co L và C mắc nối tiếp.
  • D.  Mạch chỉ co R và C mắc nối tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>