YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: 

  • A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
  • B. Sóng truyền trong môi trường khí luôn là sóng dọc
  • C. Sóng truyền trong môi trường rắn luôn là sóng dọc
  • D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>