AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 80. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1,2 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng 

  • A. 4,8.10-3 J.       
  • B. 3,8.10-3 J.          
  • C. 5,8.10-3 J.           
  • D. 10,3.10-3 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>