AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn cuộn thứ cấp . Máy biến áp này làm : 

  • A. Giảm hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện.
  • B. Tăng hiệu điện thế, giảm cường độ dòng điện.
  • C. Tăng hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện.
  • D. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>