AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Độ cao của âm chỉ phụ thuộc vào tần số.
  • B. Tạp âm là các âm có tần số không xác định.
  • C. Âm sắc là một đặc trưng vật lý của âm.        
  • D. Nhạc âm là các âm có tần số xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>