YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 5 Ω, độ tự cảm \(L = \frac{{0,25}}{\pi }H\) mắc nối tiếp với 1 điện trở R = 20 Ω. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều u = 200\(\sqrt 2 \)cos100пt (V). Công suất tiêu thụ của mạch là: 

  • A. 200 W               
  • B. 800 W      
  • C. 640 W            
  • D. 1600 W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA