AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguồn sóng có tần số 500Hz, lan truyền với tốc độ lan truyền 350m/s. Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn A một đoạn 2,5m. Số điểm trên đoạn MA dao động ngược pha với nguồn là 

  • A. 3
  • B. 7
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>