AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = A1cos(10t + π/6) (cm) và x2 = 5cos(10t +2π/3) (cm). Biết rằng vận tốc cực đại của vật bằng 50\(\sqrt 2 \)cm/s. Biên độ A1 có giá trị là: 

  • A. A1 = 10cm       
  • B. A1 = 6cm       
  • C.  A1 = 5cm            
  • D. A1 = 8\(\sqrt 2 \)cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>