AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng .Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có 

  • A. Cùng tần số góc        
  • B. Cùng biên độ      
  • C. Cùng pha ban đầu      
  • D. Cùng pha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>