AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

  • A. thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam
  • B. đề ra Chương trình hành động của Việt Minh
  • C. thành lập Hội Phản đế Đồng minh
  • D. đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>