AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi:

  • A. kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển
  • B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã
  • C. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa
  • D. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>