AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỷ XX là sự:

  • A. hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính - quân sự lớn
  • B. xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền
  • C. xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính
  • D. phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>