AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về:

  • A. chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc.
  • B. chủ trương giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết.
  • C. việc xác định hình thức chính quyền cách mạng.
  • D. việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>