RANDOM
 • Câu hỏi:

  Việt Nam thực hiện thống nhất đất nước về mặt nhà nước ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975 vì:

  • A. đó là ý chí và nguyện vọng thiết tha của toàn dân tộc.
  • B. muốn tạo sức mạnh tổng hợp để tham gia xu thế toàn cầu hóa.
  • C. đó là một điều khoản phải thi hành của Hiệp định Pari (1973)
  • D. phải hoàn thành triệt để cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA