YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã:

  • A. xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.
  • B. bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.
  • C. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
  • D. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA