AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào?

  • A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
  • B. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.
  • C. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.
  • D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA