AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.
  • B. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
  • C. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.
  • D. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>