AMBIENT
 • Câu hỏi:

   So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì?

  • A. Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.
  • B. Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá lâu dài. 
  • C. Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.
  • D. Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>