AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân đội Việt Nam thực hiện:

  • A. lấy ít địch nhiều
  • B. lấy nhiều đánh ít. 
  • C. lấy nhỏ đánh lớn.
  • D. lấy lực thắng thế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>