AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là:

  • A. giúp cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành.
  • B. buộc thực dân Pháp nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.
  • C. bước đầu khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • D. bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công nông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>