AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Quá trình kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam có điểm gì khác nhau?

  • A. Kết hợp giữa sức mạnh truyền thống của dân tộc với sức mạnh hiện tại
  • B. Huy động mọi nguồn lực để tạo nên sức mạnh giành thắng lợi
  • C. Lấy đấu tranh quân sự làm yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh
  • D. Cách thức kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>