AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là:

  • A. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
  • B. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
  • C. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 
  • D. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA