YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (tháng 12 - 1950) của thực dân Pháp ở Đông Dương không có nội dung nào dưới đây? 

  • A. Kết hợp chiến tranh tâm lý với chiến tranh kinh tế.
  • B. Tăng cường phòng ngự trên Hành lang Đông - Tây.
  • C. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.
  • D. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA