AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận:

  • A. quân sự, ngoại giao, văn hóa
  • B. chính trị, kinh tế, văn hóa
  • C. quân sự, chính trị, ngoại giao
  • D. quân sự, kinh tế, ngoại giao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>