AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

  • A. Đánh nhanh thắng nhanh.
  • B. Vừa đánh vừa đàm.
  • C. Chinh phục từng gói nhỏ.
  • D. Tiến công ra Bắc Kỳ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>